Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Informacje o szpitalu

Skałdnica akt

Email Drukuj PDF

Kierownik Składnicy akt: Halina Kaszewska
Tel./fax: 24 236 00 33 / 24 235 80 89


Do Składnicy akt przyjmowane są akta typowe wytwarzane w trakcie działalności Zespołu. Dokumentacja specyficzna przekazywana jest przez jednostki i komórki działalności podstawowej Szpitala; jest to zarówno dokumentacja indywidualna, jak i zbiorcza wewnętrzna. Po przekazaniu jej do Składnicy akt, sprawdzana jest pod względem kompletności oraz układana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składnica akt zlokalizowana jest w pawilonie nr 1 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.
Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 09:58

Udostępnianie Informacji Publicznej

Email Drukuj PDF

Informacja publiczna niezamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:


Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.


 

Bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 10:59

Przyjmowanie do szpitala

Email Drukuj PDF

Informacje dotyczące trybu przyjęć do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
Do większości oddziałów przyjęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć po osobistym zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu wskazań do hospitalizacji. Przyjęcie do Szpitala następuje na podstawie ważnego skierowania i po wyrażeniu zgody przez pacjenta, chyba że na mocy obowiązujących przepisów możliwe jest przyjęcie tej osoby bez skierowania i zgody.
W nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.
W Izbie Przyjęć pacjent może uzyskać także poradę. Jeżeli lekarz nie stwierdzi niezwłocznej konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu, a w chwili zgłoszenia brakuje możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń (w szczególności z powodu braku wolnych miejsc bądź wyczerpania limitu przyjęć określonych w kontraktach z dysponentami środków publicznych) wówczas ustala się przybliżony termin przyjęcia do szpitala.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać całodobowo informację na temat przyjęć pod numerem telefonu 24 236-00-15 lub 24 236-00-60 ? Izba Przyjęć.


Przyjęcia nieplanowe odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo i dotyczą przyjęć do:
1. Oddziałów ogólnopsychiatrycznych (Oddziały psychiatryczne: III, V i VI),
2. Oddziału Psychogeriatrii,
3. Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.


Przyjęcia w sposób planowy - po uprzednim ustaleniu terminu - odbywają się wyłącznie do:

1. Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu ? na ośmiotygodniową terapię uzależnienia od alkoholu ? wymagana jest skierowanie od lekarza na terapię uzależnienia od alkoholu i rejestracja w sekretariacie Oddziału, informacji udziela Oddział pod numerem tel. 24 236-01- 92,
2. Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych ? leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych ? po telefonicznym ustaleniu miejsca z Pododdziałem ? tel. 24 236-01-82,
3. Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej ? na rehabilitację psychiatryczną ? maksymalny okres rehabilitacji określony został przez NFZ na 6 miesięcy ? informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział ? nr tel. 24 236-01-21.
4. Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej ? wymagane jest uzgodnienie terminu przyjęcia - informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział - tel. 24 236 01-41.


Informacji na temat przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela Zakład pod nr tel. 24 236-01-12 lub 24 236-01-11.
W sposób planowy, na podstawie postanowień sądowych odbywają się przyjęcia osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, przyjęcia na tzw. internację oraz obserwacje sądowo-psychiatryczną.

Ważne informacje dla pacjentów i ich opiekunów
Pacjent przy przyjęciu do Szpitala powinien posiadać:
- przybory toaletowe
- mydło, żel pod prysznic
- piżamę
- ręcznik
- kapcie
- 2x gąbka
- sztućce
- obuwie wiązane (trampki, halówki lub adidasy)
- podkoszulki bawełniane na krótki rękaw
- spodnie dresowe
- bluzy rozpinane


Ponadto powinien zabrać ze sobą:
- dowód osobisty
- dokument potwierdzający ubezpieczenia zdrowotne
- istotną dla procesu diagnostycznego i leczenia dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informacje od lekarzy prowadzących o rodzajach i dawkach zażywanych leków itp.)
- do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędny będzie NIP pracodawcy

Informacja dotycząca leków:
Prosimy, aby pacjenci, którzy przyjmują przewlekle leki z powodu chorób somatycznych (np. nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, cukrzyca, itp.) w miarę możliwości posiadali je przy przyjęciu w ilości umożliwiającej nieprzerwane kontynuowanie zleconej przez lekarza terapii. Nieposiadanie leków na choroby somatyczne może powodować konieczność zmiany ustalonej terapii na leki dostępne w Receptariuszu szpitalnym.

Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.

Informacja dotycząca przekazywania środków pieniężnych
Informujemy, że oprócz bezpośredniego doręczania pacjentom przez listonoszy przekazów pieniężnych istnieje możliwość dokonania przelewu środków pieniężnych na utworzone specjalnie do tego celu konto depozytowe, skąd pacjenci mogą sukcesywnie dokonywać wypłat. Dokonując wpłaty na konto depozytowe w tytule przelewu należy wpisać dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Podajemy numer konta bankowego, na które mogą być kierowane przelewy pieniężne dla pacjentów:
PEKAO SA I Oddział Gostynin Nr 50 1240 3187 1111 0000 3141 2629. Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.

Poprawiony: piątek, 26 czerwca 2020 09:41

Odwiedziny chorych

Email Drukuj PDF

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, w godzinach i miejscach wyznaczonych przez oddziały. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na przeciwwskazania zdrowotne oraz warunki przebywania chorych dyrektor Zespołu lub ordynator oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych w towarzystwie osoby pełnoletniej i po uzyskaniu zgody ordynatora/kierownika oddziału.

Dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i rzeczy mogą podlegać kontroli personelu medycznego.

Zabrania się odwiedzania chorych przez osoby dotknięte chorobą zakaźną, będące w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu środków psychoaktywnych.

Należy również pamiętać, aby odwiedziny oraz kontakt z rodziną nie zaburzały procesu leczniczego oraz postanowień regulaminu oddziału, w którym pacjent przebywa.

Odwiedziny chorych

Email Drukuj PDF

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, w godzinach i miejscach wyznaczonych przez oddziały. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na przeciwwskazania zdrowotne oraz warunki przebywania chorych dyrektor Zespołu lub ordynator oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych w towarzystwie osoby pełnoletniej i po uzyskaniu zgody ordynatora/kierownika oddziału.

Dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i rzeczy mogą podlegać kontroli personelu medycznego.

Zabrania się odwiedzania chorych przez osoby dotknięte chorobą zakaźną, będące w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu środków psychoaktywnych.

Należy również pamiętać, aby odwiedziny oraz kontakt z rodziną nie zaburzały procesu leczniczego oraz postanowień regulaminu oddziału, w którym pacjent przebywa.

Poprawiony: wtorek, 05 lipca 2011 07:05

Strona 4 z 5