Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursów

Email Drukuj PDF

W Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ogłasza się konkursy na stanowiska:

 


 

  • ordynatorów oddziałów szpitalnych,
  • naczelnej pielęgniarki / przełożonej pielęgniarek,
  • pielęgniarek oddziałowych oddziałów szpitalnych,
  • Postępowania konkursowe są przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r., poz. 393)

Ogłoszenia o konkursach są udostępniane  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu głównym Szpitala.

 


 

Konkurs Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek , Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego VI oraz Psychogeriatrii.