Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Sekcja Informatyki

Email Drukuj PDF

Mariusz Jaskulski,Marek Malczewski
Tel/fax: (24) 236 00 23 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Sekcji Informatyki należy:
1) opracowywanie planów informatyzacji i rozwoju systemów komputerowych pod potrzeby komórek organizacyjnych Zespołu,
2) projektowanie procesów informacyjnych i wdrażanie oprogramowania wspomagającego oraz usprawniającego pracę Zespołu,
3) upowszechnianie wymogów stawianych systemom informatycznym w świetle ustawy o ochronie danych osobowych,
4) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji,
5) nadzorowanie działań zapewniających bezpieczeństwo zasobów zgromadzonych i udostępnianych w sieciach informatycznych oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem,
6) inicjowanie i prowadzenie projektowych prac dla potrzeb Zespołu w zakresie rozwoju systemów informacyjnych wspomaganych technikami i narzędziami informatycznymi,
7) usprawnianie pracy zespołowej poprzez dostęp i wymianę informacji w drodze opracowywania systemów integrujących oraz stosowania technik transmisyjnych,
8) usprawnianie organizacji systemu informatycznego poprzez:
a) wdrażanie najnowszych technik biurowych i standardów koniecznych dla współpracy systemów     i urządzeń,
b) rozpowszechnianie aktualnych informacji niezbędnych do wykonywania wyznaczonych zadań poprzez dostęp do poczty elektronicznej oraz elektroniczną wymianę informacji (www, e-mail),
c) zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci komputerowej i sprzętu,
d) bieżące szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego korzystania z informacji,
9) dostarczanie technologii informatycznej zabezpieczającej ciągłą poprawę jakości informacji oraz podnoszenie efektywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,
10) koordynowanie procesów informatyzacji Zespołu poprzez:
a) współpracę w opracowywaniu programów informatyzacji komórek organizacyjnych,
b) konsultacje procesu informatyzacji,
c) określanie i narzucanie standardów informatycznych,
11) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w procesie opracowywania  i wdrażania systemów o charakterze terytorialnym w celu zapewnienia zgodności rozwiązań
z istniejącymi i planowanymi systemami teleinformatycznymi.