Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Izba Przyjęć

Email Drukuj PDF


IZBA PRZYJĘĆ CZYNNA JEST CAŁĄ DOBĘ !!!

Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Dalecka
TELEFON: (24) 236 00 15
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Do podstawowych zadań Izby Przyjęć należy:
1) przyjmowanie do szpitala pacjentów, wstępna diagnostyka, kierowanie  do właściwych oddziałów szpitalnych,
2) zapewnienie działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
3) badanie, kwalifikacja do leczenia lub udzielenie porady każdemu zgłaszającemu się choremu,
4) pacjentom zakwalifikowanym do niezwłocznego leczenia szpitalnego, w przypadku braku miejsc w odpowiednim oddziale, zapewnienie hospitalizacji
w innym oddziale Szpitala lub w innym szpitalu,
5) udzielenie koniecznej pomocy medycznej i właściwych wskazówek chorym nie zakwalifikowanym do hospitalizacji,
6) pacjentom w ciężkim stanie zdrowia udzielenie natychmiastowej pomocy lekarsko-pielęgniarskiej do chwili przejęcia opieki przez personel właściwego oddziału,
7) prowadzenie racjonalnej gospodarki lekami,
8) kierowanie ruchem chorych w obrębie Zespołu oraz ustalanie stanu wolnych łóżek w oddziałach,
9) utrzymanie urządzeń i aparatury medycznej w stanie pełnej sprawności technicznej,
10) utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniach Izby Przyjęć,
11) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej zgłaszających się pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów, itp.


Do większości oddziałów przyjęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo.
Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć po osobistym zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu wskazań do hospitalizacji. Przyjęcie do Szpitala następuje na podstawie ważnego skierowania i po wyrażeniu zgody przez pacjenta, chyba że na mocy obowiązujących przepisów możliwe jest przyjęcie tej osoby bez skierowania i zgody.
W nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.

W Izbie Przyjęć pacjent może uzyskać także poradę. Jeżeli lekarz nie stwierdzi niezwłocznej konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu, a w chwili zgłoszenia brakuje możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń (w szczególności z powodu braku wolnych miejsc bądź wyczerpania limitu przyjęć określonych w kontraktach z dysponentami środków publicznych) wówczas ustala się przybliżony termin przyjęcia do szpitala.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać całodobowo informację na temat przyjęć pod numerem telefonu 24 236-00-15 lub 24 236-00-60 ? Izba Przyjęć.

Przyjęcia nieplanowe odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo i dotyczą przyjęć do:
1) Oddziałów ogólnopsychiatrycznych (Oddziały psychiatryczne: III, V i VI),
2) Oddziału Psychogeriatrii,
3) Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.