Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Sekcja Zamówień Publicznych

Email Drukuj PDF

Kierownik: Dariusz Mikołajczyk
Tel/fax: (24) 236 00 35 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy współpracy z działem, sekcją lub osobą kompetentną w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
3) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zespołu w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
4) opracowywanie zgodnie z obowiązującymi wymogami, umów o zamówienie publiczne raz prowadzenie ich rejestru,
5) składanie wniosków dotyczących uprawnień w organizacji zakładowego systemu zamówień publicznych w świetle obowiązujących przepisów,
6) powadzenie spraw związanych z planowaniem zamówień publicznych oraz ich realizacją.  
7) opracowywanie i przekazanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
8) opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) opracowanie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
10)opisywanie faktur pod względem merytorycznym zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową o udzielenie zamówienia publicznego, zapytaniem ofertowym oraz faktur nie podlegających procedurze przetargowej.