Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przedmiot działalności

Email Drukuj PDF

Cele, przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przedmiotem działalności naszego Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, lecznictwa odwykowego i rehabilitacji neurologicznej, na jak najwyższym poziomie, odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej.

Zespół zapewnia przyjętemu pacjentowi:
- świadczenia zdrowotne,
- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Do zadań Zespołu należą również:
- promocja zdrowia,
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,

Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie:
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
- bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p[rzeciwpożarowej, ochrony cywilnej i obronności,
- wydawania opinii sądowo ? psychiatrycznych,
- realizacji środka zabezpieczającego,
- leczenia osób uzależnionych


Podmiot leczniczy, jakim jest Zespół, wykonuje działalność leczniczą w oparciu o następujące zakłady lecznicze:
1)    Szpital, w skład którego wchodzi:
-Izba Przyjęć,                                   
-Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,                   
-Oddział Psychogeriatrii,                       
-Oddział Psychiatryczny III,                           
-Oddział Psychiatryczny V,
-Oddział Psychiatryczny VI,                           
-Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,           
-Pododdział  Leczenia Zespołów  Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych,
-Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,           
-Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,                   
-Dział Farmacji Szpitalnej.
-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
-Zespół Poradni i Pracowni, w skład którego wchodzi:
-Laboratorium Analityczne,               
-Ambulatorium Ogólne,
-Poradnia Zdrowia Psychicznego,
-Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
-Poradnia Psychologiczna dla Dziecii Młodzieży.


Rodzajami działalności leczniczej udzielanej przez Zespół są:
1)stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a)szpitalne w zakresie:
-opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla dorosłych,
-rehabilitacja psychiatryczna lecznicza dla dorosłych;
b)inne niż szpitalne w zakresie: świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.