Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przedmiot działalności

Email Drukuj PDF

Cele, przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przedmiotem działalności naszego Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, lecznictwa odwykowego i rehabilitacji neurologicznej, na jak najwyższym poziomie, odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej.

Zespół zapewnia przyjętemu pacjentowi:
- świadczenia zdrowotne,
- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Do zadań Zespołu należą również:
- promocja zdrowia,
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,

Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie:
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
- bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p[rzeciwpożarowej, ochrony cywilnej i obronności,
- wydawania opinii sądowo ? psychiatrycznych,
- realizacji środka zabezpieczającego,
- leczenia osób uzależnionych


Podmiot leczniczy, jakim jest Zespół, wykonuje działalność leczniczą w oparciu o następujące zakłady lecznicze:
1)    Szpital, w skład którego wchodzi:
?Izba Przyjęć,                                   
?Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,                   
?Oddział Psychogeriatrii,                       
?Oddział Psychiatryczny III,                           
?Oddział Psychiatryczny V,
?Oddział Psychiatryczny VI,                           
?Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,           
?Pododdział  Leczenia Zespołów  Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych,
?Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,           
?Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,                   
?Dział Farmacji Szpitalnej.
2)Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
3)Zespół Poradni i Pracowni, w skład którego wchodzi:
?Laboratorium Analityczne,               
?Ambulatorium Ogólne,
?Poradnia Zdrowia Psychicznego,
?Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
?Poradnia Psychologiczna dla Dziecii Młodzieży.

Rodzajami działalności leczniczej udzielanej przez Zespół są:
1)stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a)szpitalne w zakresie:
?opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla dorosłych,
?rehabilitacja psychiatryczna lecznicza dla dorosłych;
b)inne niż szpitalne w zakresie: świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.