Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Kierownictwo i działy

Struktura własnościowa i majątek

Email Drukuj PDF

Struktura własnościowa i majątek
Nieruchomości Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.  Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie stanowią własność Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Zespół dysponuje prawem użytkowania nieodpłatnego, na czas nieokreślony nieruchomościami stanowiących własność Województwa Mazowieckiego objętych Księgą wieczystą:

  • -Nr 35726
  • -Nr 35703,
  • -Nr 35706,
  • -Nr 35615,
  • -Nr 35620.


Wartość majątku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie określają:
- fundusz założycielski,
- fundusz Szpitala.
Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295).
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 11:18

Schemat organizacyjny

Email Drukuj PDF

 

  1. Schemat organizacyjny - załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2022 12:33

Strona 4 z 4