Biuletyn Informacji Publicznej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Pracownia EEG, EKG

Email Drukuj PDF

Pracownia EEG ? imię i nazwisko : Małgorzata Wojtal - Domagała


Pracownia EKG ? imię i nazwisko : piel. Krystyna Jabłońska
TELEFON: (24) 236 00 58

Do podstawowych zadań Pracowni EEG/EKG należy:

 • wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie rentgenodiagnostyki, elektrokardiografii, elektroencefalografii,
 • podawanie pacjentom środków kontrastowych w celu uwidocznienia badanych narządów,
 • interpretacja i opisywanie zdjęć, obrazów kontrastowych, wyników badań i innych,
 • rejestrowanie wykonywanych badań oraz wpisywanie ich do odpowiedniej księgi,
 • prowadzenie systematycznej kontroli jakości wykonywanych badań,
 • wprowadzanie nowych rozwiązań w procesie przeprowadzanych badań zgodnie z postępem nauk medycznych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji; zabezpieczenie pracowni w niezbędny sprzęt i materiały medyczne, utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku i stanie sanitarno-higienicznym,
 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i aparatury medycznej,
 • przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów prawa dotyczących wykonywania badań diagnostycznych,
 • sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych instytucji.
 • wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych instytucji.