Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Skałdnica akt

Email Drukuj PDF

Kierownik Składnicy akt: Halina Kaszewska
Tel./fax: 24 236 00 33 / 24 235 80 89


Do Składnicy akt przyjmowane są akta typowe wytwarzane w trakcie działalności Zespołu. Dokumentacja specyficzna przekazywana jest przez jednostki i komórki działalności podstawowej Szpitala; jest to zarówno dokumentacja indywidualna, jak i zbiorcza wewnętrzna. Po przekazaniu jej do Składnicy akt, sprawdzana jest pod względem kompletności oraz układana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składnica akt zlokalizowana jest w pawilonie nr 1 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.