Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych

Email Drukuj PDF

Kierownik: Ewa Liberadzka
Tel/fax: (24) 236 00 24 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych należy:
1) opracowywanie sprawozdań z udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz analiz, wykazów, meldunków, informacji itp. dla potrzeb Zespołu oraz uprawnionych instytucji i organów,
2) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działalności Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3) przygotowywanie ofert dotyczących zawierania umów z płatnikiem,
4) przekazywanie danych sprawozdawczych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych do płatnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) prowadzenie ,,Księgi głównej przyjęć i wypisów? dotyczącej rejestracji, przyjęć i wypisów chorych z Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) prowadzenie ?Księgi zgonów?,
7) prowadzenie rejestru pacjentów przyjętych do Zespołu bez ich zgody, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
8) gromadzenie informacji na temat udzielonych świadczeń zdrowotnych w systemie teleinformatycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) egzekwowanie terminowego przekazywania przez oddziały szpitalne historii chorób,
10) udostępnianie i przesyłanie dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) bieżące sporządzanie dziennego, miesięcznego i okresowego ruchu chorych,
12) prowadzenie całokształtu prac związanych z archiwizowaniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) współpraca w zakresie przetwarzania danych z Sekcją Informatyki oraz pozostałymi komórkami Zespołu,
14) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) wystawianie faktur za udzielone świadczenia zdrowotne dla Narodowego Funduszu Zdrowia,
16) sprawdzanie, w oparciu o odpowiednie dokumenty, uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych, w tym uprawnień do świadczeń udzielanych poza kolejnością.