Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Email Drukuj PDF

 


Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi w trybie ambulatoryjnym obejmujące:
1) świadczenia terapeutyczne,
2) niezbędne badania diagnostyczne,
3) leki niezbędne w stanach nagłych.


Do podstawowych zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy:
1) diagnostyka zaburzeń psychicznych obejmująca zebranie wywiadu, ocenę stanu  psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne badania     diagnostyczne, w tym laboratoryjne oraz ustalenie rozpoznania, diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego,
2) leczenie według planu terapeutycznego, obejmujące psychoterapię indywidualną i grupową,     ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ocenę postępów leczenia, niezbędne kontrolne badania     diagnostyczne, w tym laboratoryjne oraz czynności pielęgniarskie,
3) ogólna ocena przebiegu leczenia oraz ocena stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych oraz wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia, wsparcie psychospołeczne.