Załatwianie skarg i wniosków

Drukuj

Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej okresla Instrukcja organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do WSZPZOZ Gostynin-Zalesie.Dyrektor Zespołu
Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w środy w godzinach 11.00 - 12.00.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Lek. med. Grzegorz Kołodziej
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00 - 14.00.