Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Odwiedziny chorych

Email Drukuj PDF

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, w godzinach i miejscach wyznaczonych przez oddziały. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na przeciwwskazania zdrowotne oraz warunki przebywania chorych dyrektor Zespołu lub ordynator oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych w towarzystwie osoby pełnoletniej i po uzyskaniu zgody ordynatora/kierownika oddziału.

Dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i rzeczy mogą podlegać kontroli personelu medycznego.

Zabrania się odwiedzania chorych przez osoby dotknięte chorobą zakaźną, będące w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu środków psychoaktywnych.

Należy również pamiętać, aby odwiedziny oraz kontakt z rodziną nie zaburzały procesu leczniczego oraz postanowień regulaminu oddziału, w którym pacjent przebywa.